Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

 • 2016-08-23

  Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)

  Aktieägarna i Jays AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 kl. 16.00. Stämman hålls hos Skarp Stockholm Advokatbyrå på adressen Nybrogatan 34, 2 tr, 114 39 Stockholm.

  Read more

 • 2016-06-30

  Jays AB (publ); Bokslutskommuniké Maj 2015-April 2016

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015/2016 och redovisar ett finansiellt svagt år kopplat till en försenad global etablering.

  Read more

 • 2016-06-10

  Jays tecknar globalt ramavtal med Brightstar Corp.

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) har tecknat ett eftertraktat globalt ramavtal med världens största distributör av mobiltillbehör, amerikanska Brightstar Corp. Avtalet hanterar och fördjupar det samarbete som inleddes för ett år sedan och skapar väsentligen bättre möjligheter för Bolaget att få genomslag och tillväxt genom Brightstars system.

  Read more

 • 2016-05-09

  Jays AB Pressmeddelande JAYS firar 10 år med q-JAYS Reference earphones i en begränsad jubileumsupplaga

  För att fira JAYS 10-årsjubileum lanserar den svenska hörlurstillverkaren en begränsad jubileumsupplaga av produktsortimentets föregångare q-JAYS Reference earphones.

  Read more

 • 2016-03-31

  Jays AB (publ); Delårsrapport Q3 Maj 2015 - Januari 2016

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för perioden Maj 2015-Januari 2016 och redovisar ett svagt kvartal kopplat till förseningar av nya produkter samt att denya globala affärerna tagit längre tid än väntat vilket delvis också hämmat befintlig försäljning.

  Read more

< Newer releases Older releases >

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout