Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

 • 2015-09-24

  Jays annonserar datum för förhandsbokning av nya serien u-JAYS

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) uppdaterar lanseringsperiod, presenterar en utökad modellserie samt datum för förhandsbokning av den nya hörluren u-JAYS.

  Read more

 • 2015-09-24

  Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)

  Aktieägarna i Jays AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 16.00. Stämman hålls hos Skarp Stockholm Advokatbyrå på adressen Birger Jarlsgatan 6B, 8 tr, 103 92 Stockholm.

  Read more

 • 2015-07-20

  Nya referenshörluren q-JAYS finns nu tillgänglig för försäljning

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) meddelar att q-JAYS - världens minsta hörlur med utbytbara kablar och en ny referens för precisionsljud och ljudteknik - nu finns tillgänglig för försäljning.

  Read more

 • 2015-06-26

  Jays AB (publ) - Bokslutskommuniké Maj 2014–April 2015

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret Maj 2014-April 2015 och redovisar en negativ tillväxt och förlust för helåret till följd av att ändrade inköpsmönster i Norden bidragit till kraftigt vikande försäljning de två senaste kvartalen.

  Read more

 • 2015-06-25

  Jays AB (publ) - Jays företrädesemission avslutad

  ays AB (publ) har under juni månad 2015 genomfört en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens beslut den 25 maj 2015. Emissionen tecknades till 99 % varvid garantier om endast 1 % av behöver tas i anspråk. Emissionen är därmed fulltecknad och kommer att tillföra Bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader och ca 20,1 MSEK efter emissionskostnader.

  Read more

< Newer releases Older releases >

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout