Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

 • 2015-06-26

  Jays AB (publ) - Bokslutskommuniké Maj 2014–April 2015

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret Maj 2014-April 2015 och redovisar en negativ tillväxt och förlust för helåret till följd av att ändrade inköpsmönster i Norden bidragit till kraftigt vikande försäljning de två senaste kvartalen.

  Read more

 • 2015-06-25

  Jays AB (publ) - Jays företrädesemission avslutad

  ays AB (publ) har under juni månad 2015 genomfört en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens beslut den 25 maj 2015. Emissionen tecknades till 99 % varvid garantier om endast 1 % av behöver tas i anspråk. Emissionen är därmed fulltecknad och kommer att tillföra Bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader och ca 20,1 MSEK efter emissionskostnader.

  Read more

 • 2015-06-05

  Jays AB (publ) - Offentliggörande av Emissionsmemorandum

  Det svenska hörlursbolaget Jays AB (publ) har idag offentliggjort emissionsmemorandum i samband med förestående företrädesemission. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jays.se samt på www.aqurat.se.

  Read more

 • 2015-05-26

  Jays genomför fullt säkerställd företrädesemission

  Styrelsen i Jays AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 oktober 2014, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilken kommer att tillföra bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att förbättra bolagets finansiella ställning samt ge ett ökat rörelsekapital för att hantera de möjligheter som ett utökat globalt samarbete med Brightstar väntas medföra

  Read more

 • 2015-05-26

  Jays expanderar internationellt tillsammans med Brightstar Corp.

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) tar nu ett stort steg i sin internationella expansion genom ett utökat samarbete med världens största distributör av tillbehör för mobiltelefoner, amerikanska Brightstar Corp.

  Read more

< Newer releases Older releases >

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout