Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

 • 2015-06-05

  Jays AB (publ) - Offentliggörande av Emissionsmemorandum

  Det svenska hörlursbolaget Jays AB (publ) har idag offentliggjort emissionsmemorandum i samband med förestående företrädesemission. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jays.se samt på www.aqurat.se.

  Read more

 • 2015-05-26

  Jays genomför fullt säkerställd företrädesemission

  Styrelsen i Jays AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 oktober 2014, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilken kommer att tillföra bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att förbättra bolagets finansiella ställning samt ge ett ökat rörelsekapital för att hantera de möjligheter som ett utökat globalt samarbete med Brightstar väntas medföra

  Read more

 • 2015-05-26

  Jays expanderar internationellt tillsammans med Brightstar Corp.

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) tar nu ett stort steg i sin internationella expansion genom ett utökat samarbete med världens största distributör av tillbehör för mobiltelefoner, amerikanska Brightstar Corp.

  Read more

 • 2015-05-18

  Jays presenterar nästa nivå i komfort, hållbarhet och ljudkvalitet med nya utanpåliggande hörluren u-JAYS

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar en ny utanpåliggande hörlur med namnet u-JAYS. Med tyngdpunkt på bekvämlighet, ljud och kvalitet utgör produkten ett nästa steg för hörlurar med en balanserad och nyskapande design och en hållbar och självklar musikalisk upplevelse.

  Read more

 • 2015-03-27

  Jays AB Periodisk information/Kvartalsrapport Jays AB (publ) - Delårsrapport Q3 Maj 2014 – Januari 2015

  Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för kvartalet november 2014 - januari 2015 och redovisar ett kvartal som drabbats hårt av ändrade inköpsmönster hos distributör samt valuta-kursförluster till följd av den svaga kronan.

  Read more

< Newer releases Older releases >

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout