Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

 • 2018-04-23

  Jays Group öppnar kontor i Kina

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Svenska hörlurstillverkaren Jays Group AB (publ) expanderar genom att etablera kontor i Donguan, Kina. På grund av den ständigt växande efterfrågan på produkter samt för att få en större kontroll på flödet i fabrik anställer Jays en projektchef på plats i Donguan.

  Read more

 • 2018-04-05

  Tillägg till bokslutskommuniké samt nya datum för årsstämma och delårsrapport Q1

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Read more

 • 2018-02-28

  Delårsrapport Q3 och bokslutskommuniké Maj-December 2017

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Bokslutskommuniké. Förkortat räkenskapsår maj-december 2017*

  Read more

 • 2018-02-21

  Nyemissionen i Jays Group AB övertecknades

  Regulatoriskt meddelande
  Styrelsen för Jays Group AB (publ) ("Jays" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") vars teckningsperiod löpte ut den 15 februari 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 106,3 procent. Bolagets styrelse har beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning och Jays tillförs därmed 19,0 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

  Read more

 • 2018-02-20

  Valberedning inför årsstämma 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Read more

< Newer releases Older releases >

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout