Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

 • 2018-02-21

  Nyemissionen i Jays Group AB övertecknades

  Regulatoriskt meddelande
  Styrelsen för Jays Group AB (publ) ("Jays" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") vars teckningsperiod löpte ut den 15 februari 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 106,3 procent. Bolagets styrelse har beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning och Jays tillförs därmed 19,0 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

  Read more

 • 2018-02-20

  Valberedning inför årsstämma 2018

  Regulatoriskt pressmeddelande

  Read more

 • 2018-02-20

  Jays Group AB (publ) säger upp det avtalet med Brightstar Corp. för omförhandling

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Efter utvärdering och i linje med styrelsens nya strategi har Jays Group AB (publ) beslutat att säga upp Brightstars globala avtal som skrevs för dryga 2 år sedan för omförhandling. Jays Group AB (publ) har påbörjat dialogen med Brightstar Corp om de regioner som är aktuella för ett nytt avtal.

  Read more

 • 2018-02-06

  Nya a-Six Wireless nu i lager

  Generellt pressmeddelande
  Svenska hörlurstillverkaren Jays Group AB (publ) meddelar att de trådlösa in-ear hörlurarna a-Six Wireless med 12 h batteritid och stabil trådlös anslutning nu finns i lager och levereras till butiker i hela världen.

  Read more

 • 2018-01-30

  Jays Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Jays Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträffar.

  Read more

< Newer releases Older releases >

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout