Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

 • 2018-02-20

  Jays Group AB (publ) säger upp det avtalet med Brightstar Corp. för omförhandling

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Efter utvärdering och i linje med styrelsens nya strategi har Jays Group AB (publ) beslutat att säga upp Brightstars globala avtal som skrevs för dryga 2 år sedan för omförhandling. Jays Group AB (publ) har påbörjat dialogen med Brightstar Corp om de regioner som är aktuella för ett nytt avtal.

  Read more

 • 2018-02-06

  Nya a-Six Wireless nu i lager

  Generellt pressmeddelande
  Svenska hörlurstillverkaren Jays Group AB (publ) meddelar att de trådlösa in-ear hörlurarna a-Six Wireless med 12 h batteritid och stabil trådlös anslutning nu finns i lager och levereras till butiker i hela världen.

  Read more

 • 2018-01-30

  Jays Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Jays Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträffar.

  Read more

 • 2018-01-18

  Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Styrelsen i Jays Group AB (publ) ("Jays" eller "Bolaget") har beslutat genomföra en nyemission om 17,9 MSEK med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen har styrelsen beslutat att inkludera en övertilldelningsoption om ytterligare högst 7,2 MSEK. Sammanlagt kan Bolaget således tillföras 25,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 31 januari till och med 15 februari 2018. Företrädesemissionen omfattas till omkring 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden och genomförs i syfte att genomföra investeringar i produktportföljen, försäljningskanaler, digital marknadsföring, förvärv och därutöver stärka den finansiella flexibiliteten i enlighet med Jays nya tillväxtstrategi.

  Read more

 • 2018-01-04

  Jays Group AB (publ) har hållit extra bolagsstämma

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Jays Group AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade att välja Håkan Larsson till ny styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget.

  Read more

< Newer releases Older releases >

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout