Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

 • 2018-01-18

  Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Styrelsen i Jays Group AB (publ) ("Jays" eller "Bolaget") har beslutat genomföra en nyemission om 17,9 MSEK med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen har styrelsen beslutat att inkludera en övertilldelningsoption om ytterligare högst 7,2 MSEK. Sammanlagt kan Bolaget således tillföras 25,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 31 januari till och med 15 februari 2018. Företrädesemissionen omfattas till omkring 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden och genomförs i syfte att genomföra investeringar i produktportföljen, försäljningskanaler, digital marknadsföring, förvärv och därutöver stärka den finansiella flexibiliteten i enlighet med Jays nya tillväxtstrategi.

  Read more

 • 2018-01-04

  Jays Group AB (publ) har hållit extra bolagsstämma

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Jays Group AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade att välja Håkan Larsson till ny styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget.

  Read more

 • 2017-12-21

  Jays inleder partnerskap med HMV Retail Ltd. i Storbritannien

  Generellt Pressmeddelande
  Svenska hörlurstillverkaren Jays Group AB (publ) inleder samarbete med HMV Retail Ltd., den ledande återförsäljaren av musik, film, spel och teknikprodukter med över 120 butiker runt om i Storbritannien.

  Read more

 • 2017-12-13

  Kallelse till extra bolagsstämma i Jays Group AB

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Aktieägarna i Jays Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 januari 2018 klockan 11.00, hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman sker från klockan 10.30.

  Read more

 • 2017-12-11

  Patrik Mellin lämnar styrelsen i Jays Group AB

  Regulatoriskt pressmeddelande
  Jays Group AB's styrelseordförande Patrik Mellin har på egen begäran valt att lämna bolagets styrelse med omedelbar verkan. Bolaget kommer snarast möjligt att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot.

  Read more

< Newer releases Older releases >

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout