Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2016-09-30

Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2016

Maj-Juli 2016 (3 mån)

 • Intäkter 8,9 MSEK (11,4)
 • Rörelseresultat (EBITDA) -3,4 MSEK (-1,7)
 • Rörelseresultat (EBITA) -4,6 MSEK (-2,5)
 • Resultat efter skatt -4,7 MSEK (-2,6)
 • Bruttomarginal 30% (40)
 • Händelser under kvartalet

Händelser under kvartalet

 • Jays annonserar jubileumsupplaga av q-JAYS
 • Jays tecknar globalt ramavtal med Brightstar Corp.
 • Händelser efter kvartalets utgång

Händelser efter kvartalets utgång

 • Jays klipper kabeln och introducerar u-JAYS Wireless
 • Jays håller årsstämma och beslutar om ny styrelse

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

”Försäljningen för första kvartalet ökade mot föregående år för alla marknader utom i Norden där försäljningen minskade med närmare 30 %, givet ett ovanligt starkt första kvartal föregående år. En relativt låg bruttomarginal - till följd av den höga dollarkursen, fortsatta kampanjpriser på a-JAYS Five och prisjusteringar på q-JAYS och u-JAYS - gjorde att rörelseresultatet (EBITDA), trots gjorda nedskärningar på kostnadssidan, blev 1,6 MSEK sämre än föregående år. Vi bedömer att vi med den nya prispunkten på u-JAYS, som nu måste betraktas som extremt prisvärd, kommer att ha helt andra förutsättningar att ta hyllplats och skapa volym under kommande kvartal”.

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD
Mobile: +46 (0) 733-730 770
Mail: rune@jaysheadphones.com

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout