Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2015-06-26

Jays AB (publ) - Bokslutskommuniké Maj 2014–April 2015

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret Maj 2014-April 2015 och redovisar en negativ tillväxt och förlust för helåret till följd av att ändrade inköpsmönster i Norden bidragit till kraftigt vikande försäljning de två senaste kvartalen.

Feb-April 2015 (3 mån)

 • Intäkter 8,5 MSEK (21,0)
 • Rörelseresultat (EBITA) -3,7 MSEK (2,1)
 • Resultat efter skatt -3,7 MSEK (2,2)
 • Bruttomarginal 43 % (44)

Maj 2014-April 2015 (12 mån)

 • Intäkter 54,8 MSEK (72,6)
 • Rörelseresultat (EBITA) -8,1 MSEK (8,1)
 • Resultat efter skatt -8,4 MSEK (8,2)
 • Bruttomarginal 43% (44)

Händelser under året

 • Samarbete inleds med T-Mobile i USA
 • Avtal tecknas med Mobileistic i USA
 • Jays öppnar filial i Frankrike
 • Ny websida lanseras
 • Samarbete inleds med Comply Foam
 • Avtal tecknas med Ascendeo i Frankrike
 • Avtal tecknas med Algam i Frankrike

Händelser under fjärde kvartalet

 • Referenshörluren q-JAYS presenteras - världens minsta in-ear-hörlur med utbytbara kablar
 • Jays medverkar tillsammans med Brightstar på internationella mässan Mobile World Congress i Barcelona

Händelser efter perioden

 • Utanpåliggande hörluren u-JAYS presenteras
 • Jays offentliggör ett globalt samarbete med Brightstar Corp. - världens största distributör av telekomtillbehör
 • Jays beslutar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission som kommer att tillföra bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Emissionen tecknas till 99 %

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

”De två senaste kvartalen har varit mycket svaga försäljningsmässigt vilket framför allt beror på ändrade inköpsmönster hos vår nordiske distributör i kombination med viss minskning av antalet återförsäljarkanaler. De svaga kvartalen medförde att intäkterna för helåret minskade med 24 % mot föregående år. Våra siffror har också tyngts av valutakursförluster i USD samt ökade kostnader kopplade till de nya produkter som presenterades under våren samt satsningar på vår filialverksamhet i Frankrike. Vi avser att tillsammans med vår nordiska distributör arbeta proaktivt med befintliga kanaler, samt på egen hand bearbeta nya, för att återfå stabilitet i vår nordiska affär samtidigt som vi fokuserar på att säkerställa maximal utväxling av det utökade samarbetet med Brightstar på global nivå"

Ladda ner Bokslutskommuniké Maj 2014

För mer information, vänligen kontakta:
Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
Mobil: +46 (0)733-730 770
E-post: rune.torbjornsen@jays.se

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout