Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2015-06-05

Jays AB (publ) - Offentliggörande av Emissionsmemorandum

Det svenska hörlursbolaget Jays AB (publ) har idag offentliggjort emissionsmemorandum i samband med förestående företrädesemission. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jays.se samt på www.aqurat.se.

Villkor i korthet

Emissionsvolym: 21 964 856 kronor
Teckningskurs: 2,00 kronor per aktie
Avstämningsdag: 3 juni 2015

Teckningsrätter: För varje innehavd aktie erhölls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny aktie Teckningsperiod: 8 – 22 juni 2015
Handel i teckningsrätter: 8 – 17 juni 2015
Handel i BTA: 8 juni till dess att företrädesemissionen blir registrerad på Bolagsverket

Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
Mobil: +46 (0)733-730 770
E-post: rune.torbjornsen@jays.se

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout