Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2018-01-04

Jays Group AB (publ) har hållit extra bolagsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande
Jays Group AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade att välja Håkan Larsson till ny styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget.

Håkan Larsson är bolagets enskilt störste ägare och var styrelseordförande fram till årsstämman den 19 oktober 2017. Håkan återtar nu ordföranderollen efter Patrik Mellins avgång.

"Jag glädjer mig åt att åter få förtroendet att leda styrelsearbetet. Jag var med och rekryterade Henrik Andersson som ny VD och ser fram emot att tillsammans honom och styrelsen bygga vidare på det nya Jays och skapa värde för aktieägarna" säger Håkan Larsson.

För mer information, kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout