Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2011-12-16

Jays: Jays visar positivt rörelseresultat för andra kvartalet 2011

Det svenska hörlursföretaget Jays AB (publ) släpper idag sin delårsrapport för perioden maj-oktober 2011 och redovisar en stark tilllväxt och ett positivt rörelseresultat för andra kvartalet.

Augusti – Oktober 2011 (3 mån)

 • Intäkterna ökade med 109 % (120 % i lokal valuta) och uppgick till 11,8 MSEK (5,6)
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 0,2 MSEK  (- 1,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till – 0,3 MSEK (- 1,7)

Maj – Oktober 2011 (6 mån)

 • Intäkterna ökade med 119 % (141 % i lokal valuta) och uppgick till 20,0 MSEK (9,1)
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till - 0,8 MSEK  (-3,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till - 1,5 MSEK (-3,3)

Händelser under tredje kvartalet

 • Avtal tecknas i augusti med elektronikkedjan Best Buy avseende distribution i Kanada.
 • Jays tecknar i augusti avtal med amerikanska Walmart, en av världens största detaljistkedjor, för distribution i initialt 802 butiker i USA fr.o.m. november 2011.
 • Jays utvidgar produktportföljen inom Mobile Music och lanserar a-JAYS One+ för Android.
 • Jays lanserar t-JAYS Four för iPhone och pressar gränserna ytterligare inom Mobile Music.
 • Avtal tecknas i oktober med telekomoperatören Telenor avseende distribution i Telenors samtliga butiker i Sverige.
 • Jays genomför i oktober en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt
  vilket tillför bolaget 12,4 MSEK före emissionskostnader samt möjlighet
  att få in ytterligare 11,7 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner.
 • Bolaget upptar brygglån om totalt 6,25 MSEK i september 2011 från aktieägare och emissionsgaranter för återbetalning  i november 2011 i samband med att emissionslikvid erhålls.
 • Styrelsen beslutar att ansöka om notering på NASDAQ OMX First North under fjärde kvartalet 2011.

 
Händelser efter rapportdatum

 • Jays produkter introduceras hos Tesco i Storbritannien.
 • Avtal tecknas i november med Phone House avseende distribution i samtliga
  butiker.
 • Jays företrädesemission avslutas framgångsrikt och blir övertecknad till 120%.
 • NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner Jays för listning på NASDAQ OMX First North. Första dag för handel med aktien och teckningsoptionerna (TO 2) på NASDAQ OMX First North blir den 19 december 2011.

 

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

”Ett positivt rörelseresultat för andra kvartalet visar på att vår satsning inom Mobile Music börjar ge resultat. Försäljningen fortsätter att öka markant på samtliga marknader och inte minst på vår hemmamarknad som ökat med hela 329 % tack vare flera nya försäljningskanaler samt god genomförsäljning hos befintliga återförsäljare. Våra framgångar med a-JAYS Four iPhone har borgat för vår utvidgning av Mobile Music konceptet  som nu även inkluderar modellerna t-JAYS Four iPhone samt vår första Android kompatibla enhet a-JAYS One+, som båda två har mottagits väl i marknaden och givit oss hyllplatser hos de allra främsta teleoperatörerna. Under kvartalet tecknade vi avtal med Telia och Telenor och under november även med Phone House, om försäljning av Jays produkter med fokus på mobil musik. Vi är övertygade om att detta är vägen framåt för Jays.”

Det är med stor glädje vi konstaterar att intresset för Jays bara växer, både för
produkterna och bolaget. Den nyemission som genomfördes under hösten blev
framgångrik och övertecknad till 120% vilket indikerar att aktieägarna har en
stark tilltro till Jays, och det kapital som tillfördes bolaget har skapat en finansiell bas som ger oss förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt. Vi har nu gått in i ett nytt spännande kvartal och tar i dagarna ytterligare ett viktigt strategiskt steg genom byte av marknadsplats. Genom en notering på NASDAQ OMX First North förväntas förutsättningar skapas för en mer likvid handel i Jays aktier samt ökad uppmärksamhet från investerare, samarbetspartners
och andra intressenter. Något som Jays mycket väl förtjänar.

Läs hela rapporten på www.jays.se

För mer information, vänligen kontakta

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Jays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires user’s body and soul. The company is expanding rapidly and its products are being sold in more than 25 countries worldwide.

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout