Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2017-12-11

Patrik Mellin lämnar styrelsen i Jays Group AB

Regulatoriskt pressmeddelande
Jays Group AB's styrelseordförande Patrik Mellin har på egen begäran valt att lämna bolagets styrelse med omedelbar verkan. Bolaget kommer snarast möjligt att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot.

Håkan Larsson, tidigare styrelseordförande och tillika majoritetsägare i bolaget har tillfrågats och förklarat sig beredd att åta sig uppdraget som styrelseledamot och ordförande efter Patrik Mellin.

Bolaget kommer att kalla till extra bolagsstämma där valberedningens förslag enligt ovan kommer att läggas fram.

För mer information, kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Gert Nordin, styrelseledamot
Mobil: +46 70 858 34 20

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout