Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2018-02-20

Valberedning inför årsstämma 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

Till ledamöter i JAYS GROUPs valberedning har utsett

  • Håkan Larsson, i egenskap av styrelseordförande i JAYS GROUP samt som via direkt och indirekt ägande är JAYS GROUPs största aktieägare
  • Erik Fischbeck, som direkt eller indirekt ägande är JAYS GROUPs näst största aktieägare
  • Gert Nordin, som är JAYS GROUPs tredje största aktieägare

Erik Fischbeck valdes som ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter har tillsatts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2017. Valberedningen representerar tillsammans ca 40,1% av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberednings förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida www.jaysheadphones.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra det genom e-post till henrik@jaysheadphones.com (rubricera ”till Valberedningen”)

Vid eventuella frågor kontakta
Håkan Larsson
Styrelseordförande i JAYS GROUP AB (publ)
Telefon: 070-954 90 10

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout